تبلیغات
یَوْمُ الْقِیَامَة،روز رستاخیز(فرجام شناسی)
یَوْمُ الْقِیَامَة،روز رستاخیز(فرجام شناسی)

مرحوم حاج شیخ عباس قمی(ره) درکتاب منازل الاخره نقل می کند که یکی از شاگردان فضیل بن عیاض مریض شد واستاد او(فضیل) در وقت احتضار او بر بالینش آمد،وچون حال اورا مشرف به مرگ دید شروع کرد از برای او سوره یاسین را خواندن،نگاه شاگرد به صورت غضبناک به فضیل دوخته شد وگفت: مخوان، فضیل از حال او تعجب نمود وبه او گفت: بگو لااله الاالله، گفت نمی گویم وازاو بیزارم، دراین حال از دنیا رفت.

فضیل خیلی به حال او نگران شد وغصه اورا می خورد تا اینکه او را شبی در خواب دید،حال اورا سخت مشاهده نمود،علت بیچارگی اورا پرسید، او گفت در من سه خصلت بود وبه واسطه آن خصال،شیطان ایمان مرا گرفت واستحقاق آتش جهنم را پیدا کردم.

اول: نمام وسخن چین بودم.

دوم: دارای صفت حسد بودم.

سوم: درسالی مریض شدم،طبیب به من دستور داد که باید سالی یک قدح شراب بخورم ومن تازنده بودم سالی یک قدح شراب می خوردم.

  

 




برچسب ها: حکایت،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1389 توسط علیرضا کمرکی فراهانی
قالب وبلاگ